Day

16 januára, 2020

Pracovno-spoločenské stretnutie – odchod

Vážení kolegovia, tí, ktorí sa zúčastníte dňa 16. januára 2020 pracovno-spoločenského stretnutia Národného lesníckeho centra, môžete odísť z pracoviska – Zvolen po 11:00 hod. služobným odchodom. Tešíme sa na stretnutie...