Day

10 januára, 2020

Uplatnenie nároku

V súvislosti s Dodatkom č. 2 KZ NLC na obdobie I. 2020 – XII. 2020, 390/NLC/2019, v ktorom sa v časti III, článku 2, odseku 1) uvádza: „Dovolenka vo výmere...

Voľné pracovné miesto VEDECKOVÝSKUMNÉ PRÁCE A ICH ZABEZPEČOVANIE

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste druh práce: VEDECKOVÝSKUMNÉ PRÁCE A ICH ZABEZPEČOVANIE  Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č....