loader image

Day

2 januára, 2020

MENOVANIE

S účinnosťou od 01. 01. 2020 bola Ing. Terézia Korčoková menovaná do funkcie zástupkyne vedúceho zamestnanca NLC – ÚLZI Zvolen, odboru lesníckych informácií.

ODVOLANIE

Dňom 31. 12. 2019 bol Ing. Jozef Bučko, PhD. odvolaný z funkcie zástupcu vedúceho zamestnanca NLC – ÚLZI Zvolen, odboru lesníckych informácií.