Day

19 decembra, 2019

Oznam o vydávaní stravných lístkov

Oznamujeme zamestnancom, že stravné lístky na január 2020 sa budú vydávať dňa 7.1.2020, a to z dôvodu čerpania dovolenky väčšiny zamestnancov. V prípade, že niektorí zamestnanci súrne potrebujú stravné lístky,...

Prvý krok k Národnému lesníckemu programu

Porada vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválila 12.12.2019 tzv. vstupnú správu k novému Národnému lesníckemu programu pre obdobie rokov 2021 – 2030. Ministerstvo vypracovalo túto správu v spolupráci...