Day

13 decembra, 2019

Pozvánka na 42.ročník zimného lesníckeho prechodu Kremnica – Zvolen

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen a Klub slovenských turistov v sobotu 11. januára 2020 pozývajú na 42. ročník zimného lesníckeho prechodu Kremnica – Zvolen. Trasa vedie južnou...

Oznam o vyplatení mzdy

Oznamujeme zamestnancom NLC, že na základe rozhodnutia GR bude mzda za mesiac december 2019 vyplatená dňa 30.12.2019, tzn. že v ten istý deň budú pripísané finančné prostriedky na účet zamestnancov.

Referát komunikácie a marketingu – poďakovanie zamestnancom

Milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľte poďakovať sa Vám za doterajšiu aktívnu spoluprácu a participáciu na budovaní dobrého mena našej organizácie. Želáme Vám krásne Vianoce v kruhu svojich najbližších a do...

Formulár na zverejňovanie informácií na intranete a webovom sídle

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Referát komunikácie a marketingu si Vás dovoľuje informovať, že v týchto dňoch spúšťa v rámci intranetu formulár na posielanie informácií a textových aj obrazových príloh a...