Day

6 decembra, 2019

Pozvánka na pracovno-spoločenské stretnutie

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD. generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra a Združenie základných organizácií OZ DLV pri NLC zastúpené predsedom Ing. Jánom Refkom si Vás dovoľujú pozvať na pracovno-spoločenské stretnutie...