Day

23 októbra, 2019

Interaktívny celodenný workshop BIZNIS ETIKETA & PROTOKOL

V súčasnosti poznatky z oblasti biznis protokolu a spoločenskej etikety patria k základným spoločenským schopnostiam a zručnostiam pri vytváraní nielen osobného ale aj firemného imidžu. To je dôvodom, prečo Referát komunikácie a marketingu pripravil dňa 22....