Day

22 októbra, 2019

Dôležitá informácia – školenie k zmenám vyplývajúcim z noviel zákona o lesoch a zákona o ochrane prírody a krajiny

Milí kolegovia! Pozývame všetkých záujemcov na školenie k zmenám vyplývajúcim z noviel zákona o lesoch a zákona o ochrane prírody a krajiny s dopadom na lesné hospodárstvo, ktoré sa uskutoční dňa 04. 11. 2019 v čase od 10:00 hod....