Day

4 júna, 2019

Informácia o voľnom pracovnom mieste do 15.06.2019

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov  Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste na...

Verejný odpočet činnosti NLC za rok 2018

Dňa 31. mája 2019 o 10,00 hod. sa v modrej zasadačke Národného lesníckeho centra konal spoločný verejný odpočet dvoch významných lesníckych inštitúcií – Národného lesníckeho centra a Štátnych lesov Tatranského...

Les vydáva svoje tajomstvá!

Všetkých nás zaujíma história, všetci by sme chceli vedieť „odkiaľ sme prišli“, aby sme pochopili, „kam kráčame“. V tejto súvislosti je pre všetkých z nás určite prekvapením, že nájsť odpovede...