Category

Archív

Zmena adresy vonkajšieho pracoviska v Košiciach

Z dôvodu presťahovania sa zamestnancov NLC-LVÚ a NLC-UHÚL v Košiciach, mení sa ich adresa vonkajšieho pracoviska. Prosíme pri korešpondencií používať novú adresu: Moyzesová 18, Košice.

Podvodné maily

Vážení kolegovia, upozorňujeme Vás na podvodné maily, ktoré od Vás požadujú zaslanie mena a hesla pre e-mailové kontá. Mail sa tvári, akoby ho písal administrátor Webmailu. Je písaný ako strojový...

Oznam

Organizačné zmeny na sekcii lesného hospodárstva a spracovania dreva Oznam

Usmernenie

Usmernenie k aktuálnej realizácii výdavkov štátneho rozpočtu a k verejnému obstarávaniu. Usmernenie

Príkazný list ministra č. 31 zo dňa 29.júna 2012

Príkazný list ministra k používaniu a zverejňovaniu loga ministerstva, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva a jednotlivých operačných programov.

Les a voda

Zvolen, 20. október 2010   Dňa 21. októbra  2010 (so začiatkom o 9:30 hod.) sa bude na Národnom lesníckom centre vo Zvolene pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej...

Aktuálne problémy v ochrane lesa 2010

Zvolen, 27. 04. 2010      Konferenciu zorganizovalo Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen pod záštitou sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MP SR, Technickej univerzity vo Zvolene – Katedry...

Quo vadis lesníctvo, perspektívy do budúcnosti

Vo Zvolene 9. apríla 2010      9. apríla 2010 sa na Národnom lesníckom centre vo Zvolene uskutočnila konferencia na tému Quo vadis lesníctvo, perspektívy do budúcnosti. Cieľom konferencie bolo: Analyzovať...

Stertnutie GCC MCPFE

Ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe (MCPFE) je najvyšším politickým grémiom európskych ministrov, v ktorých kompetencii je lesníctvo. Prijíma strategické politické rozhodnutia o jeho ďalšom smerovaní v Európe. Jedná sa o tzv. paneurópsky...

Stertnutie GCC MCPFE

Zvolen, 30. september 2009 Ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe (MCPFE) je najvyšším politickým grémiom európskych ministrov, v ktorých kompetencii je lesníctvo. Prijíma strategické politické rozhodnutia o jeho ďalšom smerovaní v Európe....
1 63 64 65 66