Category

Ponuka prebytočného majetku

Zápisnica z vyhodnotenia ponúkanej ceny, záujemcov o kúpu prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra, uskutočnenom dňa 15.11.2021.

Prítomní členovia komisie:  Ing.  Miroslav Kovalčík, PhD. JUDr. Pavol Boroň Ing. Alexander Halák   Národné lesnícke centrum ( ďalej len „NLC“ ) so sídlom vo Zvolene, zaradilo medzi prebytočný hnuteľný...