36. Rok monitoringu zdravotného stavu lesov

Druhým júlovým týždňom sa na Slovensku začína 35. rok monitoringu zdravotného stavu lesov, ktorý je súčasťou medzinárodného európskeho programu ICP Forests (International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests) a národného Čiastkového monitorovacieho systému Lesy (ČMS Lesy).

Monitoring v lesoch Slovenska zabezpečujú pracovníci Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu vo Zvolene a v roku 2023 bude prebiehať počas 4 týždňov na 101 trvalých monitorovacích plochách založených v systematickej sieti 16×16 km.

S cieľom zachovania kvality údajov a dodržiavania platných medzinárodných metodík, dňa 7. júla 2023 absolvovali pracovníci NLC-LVÚ Zvolen každoročné terénne školenie a kalibračný kurz pre hodnotenie defoliácie (percento straty asimilačných orgánov) vybraných druhov lesných drevín, ktorý je jedným z dôležitých ukazovateľov vitality našich lesov.