URBAN TREE GUARD

CA20132

Safeguarding European urban trees and forests through improved biosecurity (UB3Guard)

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Zodpovedný riešiteľ:

Safeguarding European urban trees and forests through improved biosecurity (UB3Guard)

COST (CA20132)

Action Chair: Linnéuniversitetet (SWE), Management Committee: 40 organizácií vrátane NLC-LVÚ Zvolen

10/2021 – 10/2025

Ing. Michal Pástor, PhD.

Anotácia:

Projekt spojí celoeurópsku a medzinárodnú sieť vedcov a zainteresovaných strán s cieľom riešiť túto výzvu.

Sieť bude:
1) zhromažďovať, zdieľať a harmonizovať vedecké poznatky a poznatky zainteresovaných strán,
2) urýchľovať vývoj inovatívnych technologických nástrojov a riešení na účely biologickej bezpečnosti,
3) informovať o politike a podporovať vykonávanie režimu EÚ v oblasti zdravia rastlín a zároveň poskytovať vedecky podložené odporúčania pre rozhodovacie orgány, najmä na operačnej úrovni,
4) podporovať inkluzívne a otvorené výskumné prostredie s výslovnou podporou mladých odborníkov a
5) zvyšovať európsku konkurencieschopnosť v oblasti biologickej bezpečnosti, čím sa zlepší aj kvalita každodenného života ľudí, najmä obyvateľov miest, v Európe a mimo nej.

Dlhodobý vplyv akcie zabezpečí spoločne vytvorená databáza Wiki a výučbové nástroje na vzdelávanie v oblasti zdravia mestských lesov a nástroj na podporu rozhodovania.

Ďalšie informácie:

https://ub3guard.eu/