tuko

TUKO

Testovanie účinnosti kanadských odparníkov

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

Testovanie účinnosti kanadských odparníkov

Canadian Food Inspection Agency

NLC – LVÚ Zvolen

od 2009 do súčasnosti

5 000 – 10 000,- EUR ročne

Ing. Juraj Galko, PhD.

Anotácia:

Agentúra Canadian Food Inspection Agency (ďalej CFIA) je niečo ako náš Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP). Podkôrni a drevokazní škodcovia z nášho stredoeurópskeho regiónu sú potenciálni invázni škodcovia pre lesné ekosystémy v Kanade. Z tohto dôvodu, teda hlavne ako prevencia, CFIA financuje výskum v oblasti výskumu a testovania rôznych druhov feromónových lapačov a odparníkov, čím už dopredu overuje účinnosť týchto monitorovacích techník v oblastiach, kde sa títo škodcovia nachádzajú prirodzene. Na Slovensku tento typ výskumu realizuje Národné lesnícke centrom prostredníctvom Odboru ochrany lesa – Lesníckej ochranárskej služby už od roku 2009. Od tohto obdobia sme otestovali už desiatky rôznych odparníkov a lapačov vyvinutých v Severnej Amerike na rôzne skupiny škodcov (lykožrút smrekový, krasone na buku, na dube, v topoľových porastov, ambróziové druhy drevokazných škodcov, podkôrnik dubový). Od začiatku riešenia komunikuje Ing. Juraj Galko, PhD. so zodpovedným pracovníkom z CFIA Troyom Kimotom. V posledných troch rokoch sa spolupráca zameriava na testy repelenčného účinku rôznych druhov odparníkov na napadnutie vhodného ležiaceho a stojaceho materiálu podkôrnikom dubovým (Scolytus intricatus).