Vedenie NLC

Vedenie NLC

T. G. Masaryka 2175/22
960 01 Zvolen
Slovenská republika

 

Ing. Peter Balogh, PhD.,  generálny riaditeľ
Ľudmila Petrincová – sekretariát generálneho riaditeľa
tel.: +421 455 314 172
mobil: +421 905 304 542
e-mail: nlc@nlcsk.org

 

Ing. Miroslav Kovalčík, PhD., námestník generálneho riaditeľa

Danica Trangošová – sekretariát námestníka generálneho riaditeľa
tel.: +421 45 5314 122
mobil:+421 911 797 121
e-mail: danica.trangosova@nlcsk.org