Tabuľka s aktuálnymi štatistickými výkazmi

Informácie o štatistických výkazoch a kalendár prvého zverejnenia výstupov

Názov výkazu Tlačivo Elektronický výkaz Dátum podania výkazu Kto podáva výkaz Kalendár prvého
zverejnenia výstupov
Výstupy
Les (MPRV SR) 2-04

Štvrťročný výkaz

o dodávkach

dreva v lesníctve

Les 2-04 xlsx

Les 2-04 pdf

Dodávky dreva

 

do 16.kalendárneho dňa

po sledovanom období

– Lesy SR, š.p.

– LPM Ulič, š.p.

– ŠL TANAP-u

– štátne organizácie obhospodarujúce školské lesy

– vybrané neštátne subjekty

lesného hospodárstva

28.4.2023

31.7.2023

31.10.2023

31.1.2023

Informačné listy
Les (MPRV SR) 5-01

Ročný výkaz

o lesnom hospodárstve

Les 5-01 xlsx

Les 5-01 pdf

Les do 20.februára

nasledujúceho roka

– Lesy SR, š.p.

– LPM Ulič, š.p.

– ŠL TANAP-u

– vybrané neštátne subjekty

lesného hospodárstva

Zelená správa

o lesnom

hospodárstve

Sad (MPRV SR) 11-01

Ročný výkaz

o dodávkach sejbového

a sadbového materiálu

lesných drevín

Sad 11-01 xlsx

Sad 11-01 pdf

do 15.marca

nasledujúceho roka

– Lesy SR, š.p.

– LPM Ulič, š.p.

– ŠL TANAP-u

– VLM SR

– štátne organizácie

obhospodarujúce školské lesy

– vybrané neštátne subjekty

lesného hospodárstva

28.4.2023 Informačné listy
Drevo (MPRV SR) 1-01

Ročný výkaz o spracovaní dreva

Drevo 1-01 xlsx

Drevo 1-01 pdf

Drevo do 28.februára

nasledujúceho roka

– vybrané právnické osoby

– vybrané fyzické osoby

28.4.2023 Informačné listy
Poľov (MPRV SR) 12-01

Ročný výkaz o revíri

a stavoch zveri

za poľovnícku sezónu

2021/2022

POLOV 12-01 xlsx

POLOV 12-01 pdf

Poľovnícka

štatistika

do 5. marca

nasledujúceho roka

– užívatelia poľovných revírov 31.5.2023 Poľovnícka

štatistická ročenka