Lesná pedagogika

AKO RASTIE LES

Lehocká, J., Marušáková, Ľ.
Útla brožúrka určená predovšetkým mladším vekovým kategóriám (žiaci prvého stupňa základných škôl) opisuje život stromu od malého semienka až po dospelý strom, z ktorého sa potom vyrábajú rôzne drevené produkty. Deťom primeraným spôsobom zároveň vysvetľuje pojmy ako škôlkovanie, lesná škôlka, vyzdvihovanie sadeníc, vyžínanie, semenáčik, mladina, prerezávka, prebierka, ťažba, zvážnica, motorová píla, manipulácia dreva a pod.

Vydalo: NLC, odelenie reprografie, Zvolen 2007

Publikácia v PDF na stiahnutie

PRÁCA LESNÍKA

Lehocká, J., Marušáková, Ľˇ.
Útla brožúrka určená predovšetkým mladším vekovým kategóriám (žiaci prvého stupňa základných škôl) opisuje prácu lesníka, lesný hospodársky plán, rozdelenie lesov a ich obhospodarovanie, starostlivosť o lesy, lesnú ťažbu a ochranu lesa. Predstavuje i úlohy poľovníka a jeho starostlivosť o zver.

Vydalo: NLC, oddelenie reprografie, Zvolen 2007

Publikácia v PDF na stiahnutie

LES V ZIME

Lehocká, J., Marušáková, Ľ.
Tretia zo série brožúr určená predovšetkým deťom prvého stupňa základných škôl, ktorá sa zameriava na typický výzor a atmosféru lesa v zimnom období. Akcentuje v nej význam starostlivosti o zver v zime, vznik škôd na lesnom poraste v zimnom období a následné možné premnoženie hmyzu a úloha lesníka v ochrane lesných porastov.

Publikácia v PDF na stiahnutie

HRÁME A UČÍME SA V LESE

Program lesnej pedagogiky v štyroch ročných obdobiach
Hudecová, E., Marušáková, Ľ., Hudecová, Z.

Táto publikácia slúži ako praktická pomôcka pre lesníkov a ekológov, ktorí sa venujú práci s deťmi a mládežou a formou lesnej pedagogiky a environmentálnej výchovy v nich budujú vzťah k lesu. Publikácia okrem popisu cieľov a metód lesnej pedagogiky v sebe zahŕňa vzorové ukážky praktického vyučovania v lese v každom ročnom období. V náväznosti na vymedzenú tému je v publikácii uvedený popis hier a aktivít.

Vydalo: ÚVVP LVH SR, Zvolen pre ALEA, 2004 ISBN 80-89100-23-6

Publikácia v PDF na stiahnutie

HRY V LESE

Z nemeckého originálu: Waldspiele. Natur erleben in Lebensraum Wald.
Preklad: Hudecová, Z.

Predkladaná zbierka je zameraná na hry v lese a to: hry na zmyslové vnímanie, na spoluprácu a pantomímu, na rozvoj fantázie a meditáciu, na hravé zobrazovanie, obsahuje i dobrodružné, náučné a športové hry. Výborná inšpirácia pre lesných pedagógov.

Vydal: ÚVVP LVH SR, Zvolen 2003 ISBN 80-89100-02-3

Publikácia v PDF na stiahnutie