NLC získalo medzinárodný grant, vedu a inovácie posunie o niekoľko levelov

/tlačová správa BBSK/ V medzinárodnej grantovej schéme HORIZON uspelo Národné lesnícke centrum vo Zvolene len ako druhá slovenská inštitúcia v histórii. Získať sa mu podarilo 15 miliónov eur, ďalších 15 miliónov dostane automaticky z výzvy ministerstva školstva. Vedu, výskum, inovácie a spoluprácu verejného a súkromného sektora tak posunie na špičkovú úroveň.

Národnému lesníckemu centru (NLC) vo Zvolene sa podarilo dosiahnuť mimoriadny úspech v medzinárodnej konkurencii a z výskumného programu EÚ HORIZON získať 15 miliónov eur. Ďalších 15 miliónov dostane automaticky z výzvy ministerstva školstva a svoje centrum excelentnosti dobuduje tak, aby dosiahlo úroveň iných špičkových európskych vedecko-výskumných centier.

„Inovácie, výskum a vývoj, ktoré tu vidíme, sú dobrou správou pre celý región. Potrebujeme posilňovať medzinárodnú spoluprácu v rôznych oblastiach.  Je dôležité robiť ako krajina takéto kroky, aby sme odbornejšie a profesionálnejšie fungovali ako štát. Ešte širší kontext je udržanie talentov a mozgov, aby sme tu chceli pracovať a žiť. Myslím, že projekty ako tento, tomu prospejú,“ povedal Daniel Bútora, minister školstva, vedy, výskumu a športu.

Priestor tu dostanú výskumníci nielen zo Slovenska ale aj zo zahraničia a inovácie, ktoré prinesú, sa dokážu priamo uplatniť v podnikateľskom sektore.

„Bude to obrovský prínos pre celý región, pretože projekt počíta aj so spoluprácou so školami, univerzitami a lokálnymi firmami. NLC a Banskobystrický kraj tak vďaka nemu získajú pevné miesto na mape tých najlepších vedecko-výskumných inštitúcií. Toto sa podarilo vďaka výnimočnej tímovej práci pod vedením pána generálneho riaditeľa Petra Balogha, ktorému chcem aj takto verejne poďakovať,“ povedal na dnešnom tlačovom brífingu predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter.

Ten upozornil aj na to, že vďaka výskumnej infraštruktúre budú mať študenti krajských stredných drevárskych škôl a TUZVO po ruke excelentné pracovisko a zariadenia pre prax na úrovni svetovej špičky.

Postupne vďaka tomu vychováme odborných pracovníkov na špičkovej svetovej úrovni. A dostupnosť kvalifikovaných pracovníkov je najdôležitejšia vec v boji regiónov o získanie strategických investorov, prinášajúcich prácu,“ doplnil Ondrej Lunter.

Národné lesnícke centrum je pritom len druhou slovenskou inštitúciou, ktorej sa grant HORIZON podarilo získať. Uspelo v konkurencii 116 projektov z celej Európy a spolupracovať bude s dvomi partnermi – slovenskou úspešnou spoločnosťou Výskumný ústav papiera a celulózy a svetovo uznávanou nemeckou výskumnou inštitúciou Fraunhofer Institute for Wood Research.

„S pomocou nemeckého partnera chceme naplno rozvinúť potenciál našich dvoch európsky významných technologických infraštruktúr, experimentálnej 3D CT skenovacej linky dreva a Inkubátora pre výskum špeciálnych povrchov papiera s papierenským strojom. Cieľom je priniesť nové aplikovateľné postupy a inovácie pre zhodnotenie dreva a celulózy s vyššou pridanou hodnotou,“ povedal Peter Balogh, generálny riaditeľ NLC.

Súčasťou projektu je podľa jeho slov aj spracovanie a využitie odpadov vznikajúcich najmä pri výrobe papiera a energetickom využití dreva v novovybudovanej výskumno-poloprevádzkovej linke.

„Spracované odpady budú testované v Centrálnom lesníckom laboratóriu a laboratóriu Semenárskej kontroly NLC s perspektívou ich využitia vo forme hnojív a prímesí do hnojív v lesných škôlkach a agrolesníckych systémoch,“ doplnil Peter Balogh.

„NLC je špičková výskumná inštitúcia, ktorá vďaka aktivite a odbornosti svojich zamestnancov obstála v celoeurópskej konkurencii a získala grant s mimoriadnym prínosom nielen pre agrorezort, ale aj celý región banskobystrického kraja a drevárske odvetvie v celoslovenskom meradle. Blahoželám kolegom z NLC a želám im veľa úspechov s novými technológiami, ktoré verím, prinesú úžitok Slovensku vo vedeckej i praktickej oblasti,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jozef Bíreš.

„Unikátny papierenský stroj, ktorý sme v rámci projektu vybudovali, dokáže modelovať výrobu až trojvrstvových papierových obalových materiálov. Taktiež obsahuje online integrovaný glejaci lis na povrchovú úpravu, čo z neho robí unikátny prístroj, jediný svojho druhu v rámci Európy,“ povedal Štefan Boháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Výskumného ústavu papiera a celulózy.

Z investícií v NLC môžu pritom profitovať aj lokálne firmy – centrum excelentnosti je práve takým priestorom, kde je možné optimalizované výrobné postupy simulovať a na demonštračných linkách testovať v malosériovej výrobe. Tým sa minimalizuje riziko pre podnikateľov, čo vo výsledku zvyšuje pridanú hodnotu, domáce spracovanie dreva a konkurencieschopnosť celého sektoru.

„Národné lesnícke centrum uspelo skutočne v ťažkej konkurencii a v ťažkom boji, preto im veľmi gratulujem. Zhodneme sa na tom, že každý z nás chce žiť v krajine, ktorá bude rásť, prosperovať, bude dostatok financií na zdravotníctvo, školstvo a vôbec na chod štátu ako takého. Tieto prostriedky do štátneho rozpočtu však prichádzajú z daní firiem, ktorým sa darí a ktoré sa vedia rozvíjať. Digitalizácia i inovácie sú preto veľmi dôležité a tie neprichádzajú samé od seba. V každej krajine, ktorá prešla transformáciou, máme možnosť jasne vidieť, že je to o dlhodobej snahe a spolupráci jednak priemyslu, ale i výskumných inštitúcií a školstva. Preto gratulujem Národnému lesníckemu centru a partnerom, že zvíťazilo skutočne v ťažkej konkurencii a v ťažkom boji a som veľmi rád, že tento projekt môže doplniť túto skladačku,“ uzavrel minister hospodárstva Peter Dovhun.

Fotografie z dnešného brífingu sú dostupné na:  102023-TK-NLC


Kontakt pre médiá:

Lenka Štepáneková

vedúca oddelenia komunikácie

lenka.stepanekova@bbsk.sk