ÚLZI

Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen

Sokolská 1/2
960 01 Zvolen
Slovenská republika

Ing. Jozef Bučko, PhD., riaditeľ

Mária Kyseľová – sekretariát riaditeľa
tel.: +421 45 5314 229
mobil: +421 902 923 950
e-mail: nlc-ulzi@nlcsk.org