ÚHÚL

Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen

Sokolská 1/2
960 01 Zvolen
Slovenská republika

Ing. Ivor Rizman, riaditeľ

Elena Hukelová – sekretariát riaditeľa
tel.: +421 45 5314 250
mobil: +421 902 923 289
e-mail: nlc-uhul@nlcsk.org