Lesnícky výskumný ústav

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen

T. G. Masaryka 2175/22
960 01 Zvolen
Slovenská republika

Ing. Ladislav Kulla, PhD., riaditeľ

Anna Pôbišová – sekretariát riaditeľa
tel.: +421 45 5314 110
mobil: +421 911 951 007
email: nlc-lvu@nlcsk.org