BEECH POWER – Bukové lesy svetového dedičstva: posilnenie a katalyzácia ekosystémového udržateľného rozvoja

INTERREG – CENTRAL EUROPE PROGRAMME

BEECH POWER – Bukové lesy svetového dedičstva: posilnenie a katalyzácia ekosystémového udržateľného rozvoja

 

Programová priorita

3. Spolupráca zameraná na prírodné a kultúrne zdroje pre trvalý rast v Centrálnej Európe

Špecifický cieľ programovej priority

3.1 Zlepšiť integrované kapacity environmentálneho riadenia na ochranu a trvalo udržateľné využívanie prírodného dedičstva a zdrojov

Projektové číslo

CE1340

Hlavný partner

Univerzita Eberswalde pre trvalo udržateľný rozvoj

Trvanie projektu

01.04.19 – 31.03.22

Celkové oprávnené náklady

€ 1.864.328,98

ERDF

€ 1.525.058,32

 

Projektoví partneri:

 1. Univerzita Eberswalde pre trvalo udržateľný rozvoj (DE)
 2. Európska spoločnosť pre divočinu (AT)
 3. Národný park Kalkalpen (AT)
 4. Verejná organizácia Národný park Paklenica (HR)
 5. Mestská správa Angermünde (DE)
 6. Slovinský lesnícky servis (SI)
 7. Národné lesnícke centrum (SK)

Pridružení partneri:

 1. Rakúske spolkové ministerstvo pre trvalo udržateľný rozvoj a cestovný ruch (AT)
 2. Ministerstvo rozvoja vidieka, životného prostredia a poľnohospodárstva spolkovej krajiny Brandenbursko (MRDEA) (DE)
 3. CEEweb pre biodiverzitu (HU)
 4. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (SK)
 5. Národný park Hainich (DE)
 6. Biosférická rezervácia Schorfheide-Chorin (DE)
 7. Ministerstvo životného prostredia a územného plánovania (SI)
 8. Obec Loška dolina (SI)
 9. Obec Kočevje (SI)
 10. Európska sieť bukových lesov (DE)
 11. Mesto Starigrad (HR)
 12. Svetové prírodné dedičstvo bukového lesa Grumsin (DE)
 13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (SK)

Pozadie:

Svetové dedičstvo UNESCO “Starobylé a pralesovité bukové lesy Karpát a iných regiónov Európy” predstavuje najkomplexnejšiu prírodnú lokalitu v portfóliu UNESCO s 78 časťami vo viac ako 40 chránených územiach v 12 krajinách. Štatút svetového dedičstva poskytuje globálne uznanie dôležitosti Európskemu ekosystému bukových lesov výsledkom čoho je úloha chrániť funkčnosť tohto ekosystému ako prírodného dedičstva. Kým miestne riadiace jednotky jednotlivých častí čelia podobným výzvam súvisiacimi napr. so správou zón ochranných pásiem, environmentálny a sociálno-ekonomický kontext sa líši na miestnej a národnej úrovni. Na zvládnutie pretrvávajúcich problémov je potrebné vyvinúť modely a nástroje, ktoré podporujú manažérov chránených území v jednotlivých častiach a integrujú tieto lokality do regionálneho environmentálneho manažmentu.

Informácie o projekte:

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu a efektívnosť manažmentu lokality svetového dedičstva “Starobylé a pralesovité bukové lesy Karpát a iných regiónov Európy”, aby sa zabezpečila ekosystémová integrita jednotlivých zložiek. Partneri prijímajú ekosystémový a participatívny prístup a pracujú na rôznych administratívnych úrovniach s cieľom upevniť trvalo udržateľný regionálny rozvoj a vytvoriť replikovateľné a inovatívne modely pre bukové lesy svetového dedičstva a ich miestne okolie. S usmerneniami, stratégiami a odporúčaniami projekt vytvorí “Štandardy kvality bukového lesa” na podporu správ chránených území, verejných orgánov a aktérov občianskej spoločnosti v ich každodennej práci. Projekt bude pracovať so 6 rôznymi cieľovými oblasťami v 5 krajinách: Národný park Kalkalpen (AT), Národný park Paklenica (HR), Biosférická rezervácia Schorfheide-Chorin (DE), Národný park Poloniny (SK) a Snežnik-Ždrocle a Krokar (SI).

 

Oficiálna web-stránka pre program Interreg – CENTRAL EUROPE: https://www.interreg-central.eu/BEECH-POWER

Web-stránka: beechpower.eu

Facebook: https://www.facebook.com/BEECHPOWER/

Twitter: https://twitter.com/BEECHPOWER

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/beechpower/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCxKbVfQ2sW48e-iNktr6RHw

 

Kontakty na projektový tím:

Projektový manažér: Marcus Waldherr marcus.waldherr@hnee.de

Manažér komunikácie: Nick Huisman nick.huisman@wilderness-society.org

Zodpovedný za projektového partnera NLC: Ivor Rizman ivor.rizman@nlcsk.org