loader image

Kontrakt

Kontrakt uzavretý medzi ústredným úradom štátnej správy – Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a jeho priamo riadenou príspevkovou organizáciou  – Národným lesníckym centrom je plánovacím aktom upravujúcim obsahové, finančné a organizačné vzťahy medzi MPRV SR a NLC.


Na stiahnutie:

Kontrakt 2020

Kontrakt 2019


Kontrakt 2018

 

Kontrakt 2016

Kontrakt 2015

Kontrakt 2014

Kontrakt 2013

Kontrakt 2012

Kontrakt 2011

Kontrakt 2010