loader image

Kontakt na LVÚ

Dr. Ing. Tomáš Bucha, riaditeľ

Anna Pôbišová – sekretariát riaditeľa
tel.: +421 45 5314 110
mobil: +421 911 951 007
email: anna.pobisova@nlcsk.org