Kontakt na ÚHÚL

Ing. Ivor Rizman

Elena Hukelová – sekretariát riaditeľa
tel.: +421 45 5314 250
mobil: +421 902 923 289
e-mail: elena.hukelova@nlcsk.org