Kontakt na GR

Ing. Peter Balogh, PhD.,  generálny riaditeľ

Ľudmila Petrincová – sekretariát generálneho riaditeľa
tel.: +421 455 314 172
mobil: +421 905 304 542
e-mail: ludmila.petrincova@nlcsk.org