loader image

Kontakt na GR

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.,  generálny riaditeľ

Leona Wengerová – sekretariát generálneho riaditeľa
tel.: +421 45 5314 172
mobil: +421 911 236 822
e-mail: leona.wengerova@nlcsk.org