Kontakt

Národné lesnícke centrum

T. G. Masaryka 2175/22
960 01 Zvolen
Slovenská republika
tel. (spojovateľka): +421 45 5314 111
e-mail: nlc@nlcsk.org
GPS súradnice:
48.572535, 19.120011

Národné lesnícke centrum

T. G. Masaryka 2175/22
960 01 Zvolen
Slovenská republika
tel. (spojovateľka): +421 45 5314 111
e-mail: nlc@nlcsk.org
GPS súradnice:
48.572535, 19.120011

Kontaktujte nás:

Ochrana osobných údajov

Kontakt na zodpovednú osobu:
e-mail: zodpovedna.osoba@nlcsk.org

Nahlasovanie korupcie

e-mail: protikorupcii@nlcsk.org

Kontakt pre médiá

Ing. et Ing. Ján Lichý, Ph.D.
Mobil: +421 918 826 683
e-mail: press@nlcsk.org

Kontakt na administrátora stránky

e-mail: admin.web@nlcsk.org

Organizačná štruktúra

Úsek generálneho riaditeľa

Úsek námestníka generálneho riaditeľa

NLC - LVÚ Zvolen

NLC - ÚLPV Zvolen

NLC - ÚLZI Zvolen

NLC - ÚHÚL Zvolen