loader image

Európsky týždeň lesov

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Európska hospodárska komisia OSN (UNECE) vyhlásili týždeň od 4. do 8. novembra 2019 za Európsky týždeň lesov.
Tento predstavuje možnosť zviditeľniť lesnícky sektor a lesné hospodárstvo, zvýšiť povedomie o dôležitosti lesa pre ochranu životného prostredia a jeho význame pre ekonomický a sociálny rozvoj spoločnosti v Európe.
Témou Európskeho týždňa lesov pre rok 2019 je LESY A CIRKULÁRNA EKONOMIKA. V tomto duchu bude Národné lesnícke centrum začiatkom novembra organizovať aj viaceré aktivity lesnej pedagogiky.