loader image

Pozvánka na verejný odpočet činnosti NLC za rok 2018

P O Z V Á N K A

Dovoľujeme si Vás pozvať na verejný odpočet činnosti

Národného lesníckeho centra za rok 2018, ktorý sa uskutoční

dňa 31. mája 2019 o 10,00 hod.

v modrej zasadačke NLC, T. G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen

 

 

 

Program verejného odpočtu:

 

  • Otvorenie
  • Prezentácia hlavných bodov Výročnej správy o činnosti NLC za rok 2018
  • Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k Výročnej správe o činnosti NLC za rok 2018
  • Stanoviská zúčastnených odborníkov
  • Otázky novinárov a verejnosti
  • Záver