loader image

Vedenie Národného lesníckeho centra rokovalo o spoločných projektoch v oblasti lesného hospodárstva v Srbsku

V dňoch 23.- 27. októbra 2017 sa uskutočnila zahraničná pracovná cesta vedenia Národného
lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene do Srbska. Pod vedením generálneho riaditeľa NLC Bc.
Ing. Ľuboša Halvoňa, PhD., sa na nej zúčastnili riaditelia ústavov NLC – Dr. Ing. Tomáš
Bucha, Ing. Anna Miková a Ing. Milan Sarvaš, PhD.
Hlavným cieľom návštevy bola príprava spoločných projektov v oblasti lesného hospodárstva
so zameraním na využitie implementačného nástroja Európskej únie na budovanie inštitúcií
štátnej a verejnej správy v tejto oblasti. Boli uskutočnené viaceré stretnutia so zástupcami
všetkých významných srbských lesníckych organizácií. Tí ocenili prezentované výsledky,
skúsenosti a činnosti Národného lesníckeho centra a prejavili záujem o ich využitie. Pritom
budú hľadať finančné možnosti práve zo zdrojov fondov EU na vybudovanie aktívnej
spolupráce. Ďalšou významnou prediskutovanou oblasťou bola možnosť výmeny skúseností
pri obhospodarovaní lesov a komplexnom spracovaní drevnej suroviny. Slovenská strana
ponúkla jednotlivým srbským organizáciám možnosť participácie na činnosti centra
excelentnosti Lignosilva.
Okrem nadviazania perspektívnych vzťahov smerujúcich k možnostiam ďalšej spolupráce,
bolo dôležitým výstupom zo zahraničnej služobnej cesty aj prezentovanie návrhu na prípravu
memoranda o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva.