loader image

Detská lesnícka univerzita opäť otvorila svoje brány

Pondelok 16. októbra 2017 sa pre 46 šiestakov zo základných škôl vo Zvolene, Banskej Bystrici,
Badíne, Sliači a Vígľaši začal inak ako bežný školský deň. Stali sa študentmi už 8. ročníka
Detskej lesníckej univerzity. Slávnostné otvorenie a hneď aj prvé prednášky a zážitky
odštartovali ráno o 8.30 v Národnom lesníckom centre vo Zvolene. Počas 9. mesiacov štúdia
čaká malých záujemcov o les a lesníctvo nielen univerzitné prostredie, kde si môžu vyskúšať
vysokoškolské štúdium, ale aj netradičné miesta výučby ako virtuálna jaskyňa, lesný sklad, či
obľúbené a osvedčené miesta živého učenia v lese a arboréte.
Čo je les, čo žije a rastie v lese, čo je biodiverzita, biomasa, čo musí vedieť lesník a čo lesu
škodí? To všetko sa dozvedia malí študenti prostredníctvom zaujímavých prednášok
odborníkov z univerzitného a výskumného prostredia a počas zážitkového vyučovania v
podobe lesnej pedagogiky.
Detskú lesnícku univerzitu v školskom roku 2017/2018 organizuje Národné lesnícke centrum
Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania v spolupráci s Vojenskými lesmi a majetkami
Slovenskej republiky, š.p., Lesmi Slovenskej republiky, š.p. a Lesníckou fakultou Technickej
univerzity vo Zvolene – meste lesníctva. Jej úspešných absolventov čaká po všetkých
prednáškach a aktivitách slávnostná promócia.
Mottom Detskej lesníckej univerzity je heslo, ktorého význam pochopia jej študenti
prostredníctvom zážitkového učenia a vychádza z posolstva, ktoré nám zanechala jedna z
najvýznamnejších osobností dejín slovenského lesníctva Jozef Dekret Matejovie. 
“Zachováme
lesy pre budúce generácie, lebo osud lesov je v našich rukách”.