loader image

Les a voda

Zvolen, 20. október 2010

 

Dňa 21. októbra  2010 (so začiatkom o 9:30 hod.) sa bude na Národnom lesníckom centre vo Zvolene pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky konať odborný seminár na aktuálnu tému    “LES A VODA”.

Cieľom seminára je prezentovať a zhodnotiť názory odborníkov rôznych rezortov na problematiku „les a voda“ aj v súvislosti s nedávnymi povodňami. Prizvaní účastníci sa pokúsia identifikovať prípadné rozpory v pohľadoch na vplyv lesa na vodný režim a v názoroch na finančné a legislatívne zabezpečene hydrických funkcií lesa. Výsledkom organizovaného seminára by mal byť návrh rámcových mechanizmov na odstránenie nájdených rozporov, zlepšenie spolupráce ako aj vzájomnej informovanosti.