Správa o lesnej pedagogike za rok 2020

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen prednedávnom vydal Správu o lesnej pedagogike za rok 2020.
Správa mapuje prehľad činností vybraných realizátorov aktivít lesnej pedagogiky za rok 2020. Informuje o tom, ako lesnícke inštitúcie prispievajú k rozvoju environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na Slovensku. Je určená všetkým, ktorí sa o túto oblasť zaujímajú profesijne alebo v rámci rozšírenia svojich poznatkov.

Správa je k dispozícii tu: https://web.nlcsk.org/wp-content/uploads/2021/05/Sprava_o_LP_2020.pdf