Drevo ako obnoviteľná surovina v kontexte zelenej ekonomiky

Všetkých nás dnes oslovujú pojmy ako „zelená ekonomika“ či „bioekonomika“. S tým je spojené aj optimálne využívanie prírodných zdrojov – v slovenských podmienkach hlavne drevnej suroviny. Máme teda drevo ťažiť? A ako ho máme spracovávať? Alebo ho máme radšej ponechať v lesoch bez úžitku? A čo s tým má spoločná uhlíková bilancia? Odpovede na tieto i mnohé iné otázky nám môžu pomôcť nájsť v prvom rade lesníci a drevári!

Národné lesnícke centrum, Referát komunikácie a marketingu pripravil dňa 08.10.2020 neformálne stretnutie s novinármi, tzv. Raňajky s novinármi, v rámci ktorých informovali pracovníci Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen Národného lesníckeho centra v spolupráci s kolegami z Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene:

  • o tom, ako sa dnes využíva a ako by sa mohlo využívať drevo na Slovensku,
  • o tom, ako môžu vládne opatrenia podporiť zelenú ekonomiku založenú na kaskádovitom využití dreva,
  • o tom, ako môže efektívne využívanie dreva prispieť k zmierneniu negatívnych dopadov zmeny klímy.

Pod odbornou záštitou:

  • Ing. Miroslav Kovalčík, PhD., Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
  • Ing. Martin Moravčík, CSc., Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
  • doc. Ing. Hubert Paluš, PhD., Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene

Stretnutia sa zúčastnili aj:

  • Ing. Karol Vinš, prezident Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky
  • Ing. Milan Dolňan, predseda Slovenskej lesníckej komory

 Všetkým zúčastneným ďakujeme za pozitívnu propagáciu lesného hospodárstva.