Agrokomplex 2019

Vážení kolegovia, dávame Vám do pozornosti informáciu o konaní už 46. Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, torá sa bude konať v dňoch 22. – 25. augusta 2019 v Nitre. Neoddeliteľnou súčasťou bude aj stánok Národného lesníckeho centra v pavilóne M2, v ktorom Vás radi počas výstavy spolu s kolegami privítame. Súčasťou programu bude aj prednáška Dr. Jaroslava Jankoviča vo štvrtok 22. 08. o 11,00 hod. v pavilóne M2 na tému: Agrolesnícke systémy – príležitosť pre efektívnejšie využívanie poľnohospodárskej pôdy a v piatok 23. augusta o 10,00 hod v pavilóne B odborný workshop venovaný príprave stratégie biohospodárstva a tzv. iniciatíve BIOEAST v rámci ktorej vystúpi aj p. Dr. Tomáš Bucha, riaditeľ LVÚ. Tešíme sa na Vás!

http://www.agrokomplex.sk/vystavy/agrokomplex-2019/

Výstavný areál