Ing. Peter Balogh, PhD. bol oficiálne vymenovaný za generálneho riaditeľa NLC

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ján Mičovský dnes vymenoval do funkcie nového generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné lesnícke centrum Petra Balogha, a to na základe úspešného dvojkolového výberového konania, ktoré prebehlo v septembri tohto roku.

Pri tejto príležitosti minister Ján Mičovský zdôraznil potrebu vedy a výskumu v oblasti lesného hospodárstva, opodstatnenosť tejto inštitúcie aj vo vzťahu k prebiehajúcej klimatickej zmene, podporil dôležitosť komunikácie a prezentácie lesníckeho sektora. Generálnemu riaditeľovi poprial veľa úspechov v jeho manažérskej pozícii.

Ako sa vyjadril novovymenovaný generálny riaditeľ Peter Balogh, jeho ambíciou je pokračovať v budovaní Národného lesníckeho centra ako modernej, konkurencieschopnej a akceptovanej inštitúcie, ktorá efektívnym a transparentným spôsobom poskytuje širokej verejnosti komplexné a odborné lesnícke služby s cieľom byť lídrom v transfere inovácii do lesníckej prevádzky.