Publikačný úspech našich vedcov

Naši kolegovia z Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen participovali na prestížnej vedeckej štúdii zameranej na vplyv klímy, otepľovania a znečisťovania ťažkými kovmi na rast smreka. Táto štúdia bola zverejnená v medzinárodnom časopise Science of the Total Environment vo vydavateľstve Elsevier.

Viac informácii: https://www.sciencedirect.com/…/pii/S0048969720353237…