Memorandum o spolupráci medzi Národným lesníckym centrom a Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene.

Zvolen, 04. septembra 2020 – Súčasťou otvorenia lesníckych dní bolo totiž aj podpísanie memoranda o spolupráci vo vedeckovýskumných, vzdelávacích a odborných aktivitách v oblasti lesníctva a rozvoja vidieka medzi Národným lesníckym centrom a Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene.

V piatok 04. septembra 2020 bol vo Zvolene slávnostne otvorený v poradí už štrnásty ročník Lesníckych dní, ktorých hlavným organizátorom je Národné lesnícke centrum. Tohto roku, v aktuálnej mimoriadnej situácii, dostali  Lesnícke dni inú podobu, iný termín aj iné miesto realizácie. Napriek tomu – alebo ešte lepšie povedané o to viac – možno myšlienku šíriť odkaz a posolstvo lesníkov považovať za stále dôležitú, čo podčiarkuje aj slávnostne otvorená výstava „Lesy a biodiverzita“ s podtitulom „Príliš vzácne, aby sme ich stratili … “.

Tento deň mal pre Národné lesnícke centrum aj ďalší rozmer. Súčasťou otvorenia lesníckych dní bolo totiž aj podpísanie memoranda o spolupráci vo vedeckovýskumných, vzdelávacích a odborných aktivitách v oblasti lesníctva a rozvoja vidieka medzi Národným lesníckym centrom a Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene. Memorandum podpísali generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Peter Balogh na jednej strane a rektor Technickej univerzity vo Zvolene Rudolf Kropil spolu s dekanom jej  Lesníckej fakulty Marekom Fabrikom na strane druhej. Memorandum vychádza zo záujmu obidvoch strán angažovať sa pri vzájomnej propagácii partnerov, tvorbe vedecko-technických riešení v oblasti lesníctva a rozvoja vidieka a zvlášť pri príprave študentov v odbore lesníctvo, pričom zdôrazňuje práve nezastupiteľný význam lesníckej vedy, výskumu, vzdelávania a ich prepojenia s aktuálnou lesníckou praxou.

„Teší nás, že signatári memoranda tak urobili ďalší krok k prehĺbeniu dlhodobých vzájomných vzťahov medzi partnerskými inštitúciami, tentokrát aj s dôrazom na spoluprácu v oblasti prípravy kvalifikovaných odborníkov pre sektor lesného hospodárstva, ktorí budú zárukou, že neprídeme o to, čo je pre nás také vzácne“, skonštatoval Ján Lichý z Referátu komunikácie a marketingu Národného lesníckeho centra.