Začiatok úspešného projektu – Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva

Na pôde Národného lesníckeho centra vo Zvolene sa dňa 17.07.2020 konal kick-off meeting Centra excelentnosti LignoSilva. Toto stretnutie slávnostne otvoril Peter Balogh, generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra, Tomáš Bucha, ktorý je koordinátor projektu a Štefan Boháček, generálny riaditeľ Výskumného ústavu papiera a celulózy, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Kick-off meetingu sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, riaditeľ Odboru lesníckej politiky a ekonomiky lesného hospodárstva, Alexander Čarný, vedúci Samostatného oddelenia spracovania dreva, Jozef Dóczy a prezident Zväzu spracovateľov dreva, Karol Vinš. Následne bola predstavená genéza budovania Centra excelentnosti, jeho zameranie, ciele a plánované výsledky. Súčasťou programu bolo aj predstavenie aktivít týkajúcich sa lesných zdrojov, udržateľnej produkcie dreva a využitie biomasy a aktivity spojené s energetickým využitím dreva, recykláciou a chemickým spracovaním dreva. Jedným z cieľov tohto projektu je dobudovanie špičkovej infraštruktúry a zvyšovanie domácej pridanej hodnoty produktov.

Projekt Centra excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva je podporený Výskumnou agentúrou v rámci kontraktu č. 208/2019/1.1.3/OPVal/DP