Na lesoch záleží…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolu s Lesmi SR organizovalo dňa 13.07.2020 “Lesnícky deň”. V spoločnej diskusií o prírode blízkom hospodárení v lesoch bolo hlavnou témou pestovanie bukových a dubových porastov a prezentovanie práce lesníkov, ktorí sa prírode blízkemu hospodáreniu venujú už 20 rokov. “Lesnícky deň” sa konal na území Lesov SR, v Odštepnom závode Prievidza – v lesnej správe Duchonka.

Na pracovnom stretnutí sa zúčastnil minister pôdohospodárstva Ján Mičovský, zamestnanci Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR, zástupcovia Ministerstva životného prostredia, Lesov SR š.p., Národného lesníckeho centra, Technickej univerzity vo Zvolene, okresných úradov, Únie neštátnych vlastníkov lesov a tiež zástupcovia mimovládnych organizácií, členovia výboru Pro Silva Bohemica z ČR a Pro Silva Slovakia.

Prírode blízke hospodárenie je potrebné posunúť vpred. Pretože na lesoch záleží…