Pracovníci NLC ukázali svoju odbornosť

Problematika rozpadu smrečín, kalamít a veľkých holín je v súčasnosti výrazne diskutovaná. V súvislosti s jej riešením Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovalo pracovný výjazd do terénu, kde sa priamo v lesoch diskutovalo z odborníkmi z praxe o problémoch rozpadu smrečín, ktorý sa darí spomaliť prírode blízkym hospodárením.

Súčasťou stretnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.07.2020 v LS Paráč boli okrem generálneho riaditeľa NLC Petra Balogha aj pracovníci NLC a LOS: Ivan Sačkov, Andrej Kunca a Juraj Galko. V rámci tohto stretnutia sa prezentoval aktívny manažment a výsledky lesníckej práce prostredníctvom moderných lesníckych postupov a technológií využívania satelitov, lietadiel a dronov pri monitoringu porastov. Veľká pozornosť sa venovala aj celkovému zdravotnému stavu lesov na Slovensku a možnostiam rozvoja prírode blízkeho hospodárenia.

Po stretnutí nasledoval tlačový brífing pre médiá. Podklady k danej problematike poskytol Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen), ktoré následne spracovali ďalší kolegovia: Marián Slamka, Maroš Sedliak a Ivan Barka.

V súvislosti s touto tématikou pripravila reportáž televízia TA3, ktorú si môžete pozrieť tu: Reportáž TA3

Spomínané témy tohto stretnutia spracované vo videozáznamoch sú k dispozícii tu: Videozáznamy