Pozvánka – medzinárodná konferencia AZAP 2019

Vážení kolegovia dávame Vám do pozornosti medzinárodnú konferenciu “Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2019”, ktorá sa koná v dňoch 15. – 16. októbra 2019. Jej cieľom, je poskytnúť účastníkom z lesníckej praxe a širokej lesníckej verejnosti aktuálne informácie a najnovšie poznatky výskumu z oblasti zakladania, pestovania a produkcie lesa a samozrejme ponúknuť priestor pre následnú odbornú diskusiu. Tešíme sa na Vašu účasť. Podrobnejšie informácie (viď príloha).

Pozvanka_Konferencia_APZAP_2019