Naši vedci publikujú v špičkovom vedeckom časopise Science

Veľký publikačný úspech nášho kolegu Františka Máliša z Národného lesníckeho centra – Lesnícky výskumný ústav Zvolen. Mať publikačný výstup v prestížnom časopise Science určite patrí k vrcholom výskumnej činnosti každého vedeckého pracovníka vedecký príspevok pojednáva o tom, že vrstva zapojených korún stromov zmierňuje vysoké letné teploty a vo vnútri lesa vytvára priaznivejšie podmienky pre život. Organizmy žijúce v lese tak lepšie odolávajú globálnemu otepľovaniu. V prípade straty tohto chladiaceho efektu sú však vystavené prudkej zmene podmienok. Tú nemusia prežiť a môžu byť nahradené inými, teplomilnejšími druhmi.
Publikovaná štúdia je výsledkom práce medzinárodného kolektívu vedcov, ktorého súčasťou bol aj náš kolega.