Lesnícke dni 2019 priniesli živé srdce pre les

Na slnkom zaliatom zvolenskom námestí v piatok 26. apríla 2019 už trinásty krát – a určite nie naposledy – slávnostnými fanfárami odštartovali tohtoročné Lesnícke dni. Ich program sa niesol v duchu myšlienky Les – živá učebňa a záštitu nad ich organizovaním prebrala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

Zvolen, v ktorom pôsobí jedenásť významných lesníckych inštitúcií, medzi nimi aj Národné lesnícke centrum a ktoré nesie právom titul mesto lesníctva, v tento deň hostil nielen desiatky predstaviteľov lesníckeho stavu, ale hlavne stovky detí, žiakov a študentov škôl zo širokého okolia. Práve ony boli svedkami toho, ako na hlavnom pódiu ožila školská trieda, ktorá tvorila kulisu slávnostného otvorenia Lesníckych dní 2019. Po príhovoroch generálneho tajomníka služobného úradu MPRV SR Jaroslava Regeca a primátorky mesta Zvolen Lenky Balkovičovej

si z rúk generálneho riaditeľa NLC Ľuboša Halvoňa prevzali symbolickú drevenú klapku tvorcovia televíznej relácie Halali ako výraz ocenenia za ich takmer dvadsaťročné pôsobenie na poli komunikácie s verejnosťou a medializácie významných lesníckych tém. Drevenú knihu ako symbol vzdelávania a prejav vďaky za prínos v lesnej pedagogike odovzdal riaditeľ Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania Milan Sarvaš prodekanke Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela Lenke Rovňanovej. Medzi ocenených sa zaradil aj Dušan Mikuš, pracovník štátneho podniku Lesy SR, ktorému odovzdali predstavitelia Lesníckej fakulty cenu profesora Štefana Korpeľa.

Počas programu na hlavnom pódiu zaznela hudobná skladba s príznačným názvom Lamentácia divých husí, vystúpili tu Detský spevácky zbor Štvorlístok zo Zvolena aj žiaci zo základných umeleckých škôl v Sliači a Očovej. Radosť z pohybu prezentovali deti a mládež z Tanečnej školy Zuzana. Večerný program odštartovala skupina Slovak Tango, ktorá prezentovala evergreeny slovenskej populárnej scény predvojnového obdobia. O vyvrcholenie lesníckych dní sa postaral zlatý klinec programu – skupina The Backwards.

Návštevníci Lesníckych dní mali možnosť v priebehu dopoludnia i popoludnia zoznámiť sa s prácou lesníckych subjektov v ich stánkoch, vidieť ukážky práce sokoliarov aj potešiť sa z pohľadu na viaceré plemená poľovníckych psov. Mnohých zaujala aj prezentácia záujmovej mimoškolskej činnosti študentov zvolenskej Lesníckej fakulty. Mimoriadne emotívne pôsobila výzva Živé srdce pre les, v rámci ktorej živé dlane množstva detí prepojené zelenými vetvičkami stromov symbolicky vytvorili bijúce srdce, ktoré charakterizuje spojenie ľudí s lesom. Hlavne pre dospelých záujemcov o aktuálne dianie v lesnom hospodárstve bola určená popoludňajšia moderovaná diskusia pod titulom Lesné otázniky. Tu sa potvrdilo, že proaktívna komunikácia s odborníkmi, ale aj širokou laickou verejnosťou, je nevyhnutným predpokladom toho, aby všetky záujmové skupiny vnímali les a prácu lesníkov v pozitívnom svetle. Nasledujúci deň – v sobotu 27. apríla sa v lesoch pod Pustým hradom uskutočnil vydarený happening, určený hlavne pre rodiny s deťmi, spojený aj s aktivitami lesnej pedagogiky.

Celoslovenský rozmer Lesníckych dní podčiarkuje aj množstvo aktivít v iných mestách. Tohto roku Lesnícke dni začali 12. apríla v Prešove a pokračovali 24. apríla pod Tatrami v Kežmarku, kde ich návštevníci mali možnosť zoznámiť sa s činnosťou miestnych lesníckych organizácií a nechýbali ani zážitkové programy pre širokú verejnosť. V Bratislave na Partizánskej lúke sa v nedeľu 28. apríla účastníci Lesníckych dní zoznámili s lesom prostredníctvom rôznych hier, súťaží i ukážok práce lesníkov, poľovníkov ale aj včelárov.

Tohtoročné Lesnícke dni vyvrcholia 7. mája v Mestskom parku v Košiciach, kde pre návštevníkov bude, okrem lesnej pedagogiky pre malých aj veľkých, pripravená anketa pre verejnosť s možnosťou diskusie o lese so zástupcami zúčastnených lesníckych organizácií.

Ako tradične, aj v roku 2019 realizáciu Lesníckych dní s ich pestrým programom pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizačne zabezpečuje Národné lesnícke centrum spolu s partnermi zo štátneho a neštátneho lesníckeho sektoru Vydarené podujatie s veľkým úspechom u návštevníkov utvrdzuje organizátorov v tom, že existuje skutočne naliehavá potreba prezentovať slovenské lesníctvo a objektívne informovať širokú verejnosť o všetkých aktivitách a rôznorodých činnostiach celého spektra lesníckych organizácií.

Viac informácií: www.lesnickedni.sk