Návšteva poslancov NR SR (Anna Zemanová, Radoslav Pavelka)

Dňa 15. 03. 2019 navštívili Národné lesnícke centrum poslanci NR SR, členovia Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie RNDr. Anna Zemanová a Mgr. Radoslav Pavelka. Pracovného stretnutia, ktoré viedol generálny riaditeľ NLC Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD., sa okrem neho zúčastnili predstavitelia jednotlivých ústavov Dr. Ing. Tomáš Bucha, Ing. Milan Sarvaš, PhD., Ing. Anna Miková, Ing. Ivor Rizman a tiež námestník GR pre ekonomiku Ing. Miroslav Kovalčik, PhD. a Ing. et Ing. Ján Lichý, Ph.D. z referátu komunikácie a marketingu. Generálny riaditeľ NLC hosťom predstavil štruktúru, základné činnosti a hospodárenie NLC a následne poslancov riaditelia, resp. námestník ústavov oboznámili s ich podrobným fungovaním. Naši hostia mali tiež možnosť vidieť príklady praktického uplatnenia vybraných aktivít v oblasti pôsobenia NLC, v rámci ktorých ocenili odbornú erudovanosť  pracovníkov NLC a uplatnenie výsledkov ich činnosti nielen v rámci sektoru LH. Celkovo sa stretnutie nieslo v priateľskej atmosfére a prispelo k ďalšiemu šíreniu dobrého mena NLC v širokej verejnosti.