Príkazné listy ministra

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

žiadame Vás, aby ste sa oboznámili s Príkazným listom ministra č. 46, ktorý nadväzuje na Príkazný list ministra č. 35 vydaný v súvislosti s očakávanými úspornými opatreniami vo výdavkoch štátu a štátnych organizácií, súvisiacimi s opatreniami proti výskytu a šíreniu ochorenia COVID 19, ktoré sú zverejnené v prílohe. Zároveň Vás žiadame o dodržiavanie opatrení v nich uvedených.

Príkazný list ministra č. 35

Príkazný list ministra č. 46