loader image

Oznam – vstup do budov NLC

Oznamujeme verejnosti, že vstup do všetkých budov Národného lesníckeho centra je povolený zamestnancom NLC a osobám, ktoré sú oprávnené vykonávať zmluvné aktivity pre NLC na základe dohôd uzatvorených pred 12. marcom 2020.