Lesní pedagógovia opäť priniesli kúsok lesa do Detskej nemocnice v Banskej Bystrici

Zvolen, 9. jún 2022 – Lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra (NLC) v rámci dlhodobej spolupráce so Základnou školou pri Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici (DFN BB) pravidelne organizujú interaktívne besedy o lese pre hospitalizované deti. Cieľom spolupráce je umožniť malým pacientom vzdelávať sa a nepriamo prostredníctvom lesa im spríjemniť pobyt v nemocnici. Prinesú tak kúsok lesa malým pacientom, ktorí kvôli momentálnej chorobe nemajú možnosť učiť sa v najkrajšej zelenej učebni, akou je LES.

„Les svojou rozmanitosťou je najkrajšou a najinšpiratívnejšou zelenou učebňou aj pre nás učiteľov. My v Základnej škole pri detskej nemocnici v Banskej Bystrici nemáme možnosť chodiť s deťmi na vzdelávacie prechádzky, preto vždy radi privítame lesných pedagógov, ktorí prinesú kus lesa a jeho liečivých účinkov našim deťom,“ povedala pani Eva Hubáčková, riaditeľka ZŠ pri DFN v Banskej Bystrici.

Lesní pedagógovia s aktivitami lesnej pedagogiky navštevujú Detskú fakultnú nemocnicu od roku 2008. Počas pandemického obdobia spolupráca pokračovala hlavne metodickou podporou, zasielaním pracovných listov s témou lesa a povolania lesníka a každoročnou tradíciou darovania vianočného stromčeka, ktorý zdobil chodbu nemocnice pre všetky hospitalizované deti. Tentokrát si lesné pedagogičky pre malých pacientov pripravili aktivity zamerané na poznávanie lesných drevín a liečivých rastlín, ktoré momentálne kvitnú v lesoch a lúkach.

Spoluprácu v oblasti lesnej pedagogiky sme sa tento rok rozhodli rozvinúť poskytnutím jedného percenta z dane z príjmu našej organizácie občianskemu združeniu Priatelia Detskej nemocnice v Banskej Bystrici. Veríme, že finančné prostriedky budú použité aj na podporu environmentálneho vzdelávania a zvyšovania povedomia o význame lesov a jeho manažmentu na Slovensku,“ doplnil generálny riaditeľ NLC Peter Balogh.


Kontakt k aktuálnej téme:

 Ing. Andrea Melcerová

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: andrea.melcerova@nlcsk.org

Tel.: +421 45 53 14 436

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).