Stanovisko NLC k správe o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR

NKÚ v rokoch 2019 a 2020 vykonal kontrolu politiky lesného hospodárstva a nakladania s drevnou hmotou. NLC spolupracovalo s NKÚ podľa jeho požiadaviek pri príprave údajov a dát, ako aj ich interpretácii.

Je všeobecne známe, že hlavným zdrojom financií pre lesné hospodárstvo je predaj surového dreva. Pokiaľ je spoločenská objednávka uprednostniť verejnoprospešné funkcie – napríklad rekreačné na úkor produkčnej funkcie lesov, je nevyhnutné nájsť dodatočné verejné zdroje financovania.

Všetky lesnícke činnosti, ako ochrana či obnova lesa sú rovnako viazané na speňaženie drevnej hmoty – pokiaľ na trhu nie je dopyt po dreve, obhospodarovatelia musia šetriť aj na týchto činnostiach, pokiaľ nebudú financované z iných zdrojov.

Celú správu NKÚ nájdete na stránke https://www.nku.gov.sk