Budova Národného lesníckeho centra vo Zvolene sa rozsvietila na zeleno

Zvolen, 2.11.2021 – Viaceré svetové, či slovenské pamiatky a budovy sa v dňoch 1. a 2. novembra rozsvietili na zeleno. Stalo sa tak pri príležitosti zasadnutia svetových lídrov na Klimatickom summite Organizácie spojených národov, známom pod skratkou COP26 v Glasgowe. Budova Národného lesníckeho centra (NLC) na Sokolskej ulici vo Zvolene je medzi nimi.

Pre upriamenie pozornosti na prebiehajúci summit organizuje Britské veľvyslanectvo v Bratislave iniciatívu, v rámci ktorej sa viacero verejných budov a dominánt na Slovensku nasvieti na zeleno. Napríklad Prezidentský palác, nová budova Slovenského národného divadla, či budova Univerzity Komenského v Bratislave.

Generálny tajomník OSN António Guterres na úvod zasadnutia uviedol, že na vrchole jeho zoznamu priorít pre summit COP26 je požiadavka, aby krajiny dodržiavali záväzok obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia oproti hodnotám spred priemyselnej revolúcie vyplývajúci z Parížskej klimatickej dohody z toku 2015. Podotkol tiež, že šesť rokov, ktoré prešli od dosiahnutia parížskej klimatickej dohody, bolo vôbec najteplejších šesť rokov v histórii meraní.

Dáta zozbierané odborníkmi z NLC tieto slová potvrdzujú. V dôsledku klimatických zmien, hlavne postupného otepľovania, sa lesy a lesné ekosystémy pravdepodobne zmenia. Podľa vedeckých štúdií dôjde k posunu lesných vegetačných stupňov –  napr. čisto bukový stupeň sa teraz nachádza v nadmorských výškach  od 400 do 800 m, no v budúcnosti sa zrejme posunie do vyšších nadmorských výšok.

Treba však podotknúť, že výsledky odbornej práce lesníkov – zelené, zdravé a stabilné lesy, sú dôležitou zložkou krajiny z hľadiska zmierňovania dopadov klimatickej zmeny. Pestovaný les sa rýchlejšie obnoví, čím viaže viac uhlíka a prispieva k znižovaniu celkových emisií skleníkových plynov, najmä oxidu uhličitého do atmosféry.

Národné lesnícke centrum dlhodobo pracuje na projektoch, ktoré majú snahu zmierňovať dopady klimatickej zmeny. Budova NLC na Sokolskej ulici vo Zvolene tak, aj preto, svieti na zeleno nie len v rámci iniciatívy, ale každý večer.

Kontakt k aktuálnej téme: 

Ing. Igor Viszlai, PhD.

Národné lesnícke centrum

T.G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen

Mail: igor.viszlai@nlcsk.org

Tel.: +421 905 620 427

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).